• Kiedy medycyna bywa bezsilna… Wybudzanie ze śpiączki z aromaterapią.

  Powszechnie przyjmuje się, że człowiek może rozróżniać od 6 000 do 10 000 zapachów.

  Najnowsze badania wykazują, że różnorodność zapachów otaczającego nas świata powoduje, iż liczba zapachów kodowanych w podświadomości może być znacznie wyższa, praktycznie nieograniczona i różna dla różnych ludzi. Z tych obserwacji wynika, że powszechnie przytaczana liczba kilku tysięcy zapachów dotyczy tych, które człowiek może zapamiętać i świadomie rozpoznać. Reakcje podświadome pojawiają się też przy obecności substancji zapachowych, których świadomość nie rejestruje. Oznacza to, że reakcje człowieka na substancje zapachowe są znacznie bogatsze i intensywniejsze niż dotychczas przypuszczano. I to zostało wykorzystane w pionierskim programie wybudzania ze śpiączki przy użyciu aromaterapii

  Wynika to przede wszystkim z możliwości badawczych, jakie dają nowoczesne urządzenia do obserwacji aktywności mózg.

  Śpiączka jest efektem uszkodzenia pewnych obszarów mózgu w wyniku urazu lub niedotlenienia. Stan świadomości – czuwania jest regulowany przez grupę komórek nerwowych w dolnej części mózgu (pień), które wysyłając sygnały uruchamiają inne jego struktury, a przede wszystkim korę mózgową.

  Uszkodzenie jednego z tych elementów może spowodować całkowitą lub częściową utratę zdolności komunikowania się uszkodzonego mózgu ze światem zewnętrznym. Ten stan to właśnie śpiączka (ang. Coma).

  W przypadku śpiączki częściowej (ang. MCS – Minimally Conscious State) proces wybudzania jest szybszy i na ogół daje pozytywne rezultaty. Całkowita utrata kontaktu ze światem zewnętrznym najczęściej objawia się przejściem pacjenta w stan swoistej wegetacji z cyklem dnia i nocy, ale bez żadnych objawów reakcji na otoczenie. Ale i w takich przypadkach systematyczna i konsekwentna, a przy tym fachowa terapia i rehabilitacja mogą doprowadzić do wybudzenia nawet po bardzo długim czasie, aczkolwiek najbardziej istotny jest okres sześciu pierwszych miesięcy od urazu.Istotą terapii pacjentów w śpiączce jest znalezienie takiego zespołu bodźców, które uruchomią procesy transmisji informacji zatrzymanych lub zahamowanych w obrębie mózgu.

  Dobór bodźców jest procesem długim i skomplikowanym, związanym z indywidualnymi cechami pacjenta, i obejmuje obrazy, dźwięki, ruch, obecność znanych osób, potrawy itp.

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat okazało się, że: bardzo skuteczną metodą uruchamiana reakcji mózgu są odpowiednio dobrane bodźce zapachowe.Badania naukowców m.in. z Izraela, USA, Australii wykazały, że odpowiednio dobrane bodźce zapachowe mogą znakomicie przyspieszyć proces odtwarzania prawidłowego funkcjonowania mózgu.Istotą tej terapii jest znalezienie takich zapachów, które pacjent znał i o których wiadomo, że wywoływały u niego silne reakcje emocjonalne – przyjemność, radość, niechęć, wstręt.

  Odpowiednio dobrane zapachy podaje się pacjentowi w krótkich cyklach, na zmianę, z odpowiednio dobranymi przerwami. Reakcje obserwuje się, w zależności od dostępnych możliwości, albo od najprostszej, choć najmniej obiektywnej obserwacji samego pacjenta poprzez wspomniane wyżej metody instrumentalne.

  W Polsce także podjęto udane próby wybudzania pacjentów z pomocą aromaterapii w Klinice „Budzik”

  NIżej można pobrać szczegółowy opis badań naukowych dotyczących wybudzania ze śpiączki pacjentów z zastosowaniem aromaterapii – klikając na poniższy ten link.

  Link do publikacji:


  Autorzy badań :

  DR INŻ. WŁADYSŁAW S. BRUD, DR INŻ. IWONA KONOPACKA-BRUD