• Wpływ masażu aromaterapeutycznego na lęk, depresję i parametry fizjologiczne u starszych pacjentów z

  Prestiżowe PubMed – czyli wyszukiwarka i zbiór internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych publikuje kolejne badania dotyczące klinicznych przypadków badań wpływu aromaterapii na pacjentów.
  Tym razem opisuje działanie masażu aromaterapeutycznego na grupę starszych pacjentek z ostrymi dolegliwościami wieńcowymi.
  CEL BADANIA:

  Celem pracy było zbadanie wpływu masażu aromaterapeutycznego na zaburzenia lękowe, depresyjne i fizjologiczne u starszych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.

  METODY:

  To randomizowane badanie kontrolne przeprowadzono u 90 starszych kobiet z ostrym zespołem wieńcowym. Uczestnicy losowo przydzielono do grupy interwencyjnej i kontrolnej (n = 45). W grupie interwencyjnej prowadzono masaż reflektoryczny olejkiem eterycznym z lawendy, ale grupa kontrolna otrzymywała jedynie rutynową opiekę (placebo). Parametry fizjologiczne, poziom lęku i depresji w szpitalu oceniano stosując listę kontrolną oraz skalę lęku i depresji szpitala, przed i bezpośrednio po zabiegu.

  WYNIKI:

  Znaczące różnice w poziomie lęku i depresji odnotowano między grupami po interwencji. Analiza parametrów fizjologicznych wykazała statystycznie istotną redukcję (P <0,05) w skurczowym ciśnieniu krwi, rozkurczowym ciśnieniu krwi, średnim ciśnieniu tętniczym i częstości akcji serca u kobiet po wykonaniu masażu aromaterapeutycznego.

  WNIOSKI:

  Masaż aromaterapeutyczny może być uważany przez pielęgniarki kliniczne za skuteczne leczenie łagodzące reakcje psychologiczne i fizjologiczne u starszych kobiet cierpiących na ostry zespół wieńcowy.

  Link do publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29071755

  Autor badań :

  1. Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Shahed University, Teheran, Iran.
  2. Centrum Badawcze dla osób w podeszłym wieku, Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Shahed University, Teheran, Iran.
  3. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Nord University, Bodø, Norwegia.
  4. Wydział Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny Baqiyatallah, Teheran, Iran.
  5. College of Nursing, Montana State University, Bozeman, Montana, USA.