• Aromaterapia w autyzmie wraz z centrum terapii "SENSORIUM".

  Czy wiesz, że współczesna aromaterapia może pomóc Twojemu dziecku wpływając na rozwój, zachowanie, koncentrację, zdolności poznawcze, możliwości uczenia się, wyobraźnię, aż po działanie na uspokojenie, poprawę komfort snu, czy ograniczenie zachowań agresywnych i napadów złości?

  Równocześnie stanowi ona uzupełnienie kompleksowego programu Integracji Sensorycznej poprzez działanie na zmysł węchu i bodźce dotykowe przy wykorzystaniu technik masażu z dodatkiem wybranych terapeutycznych olejków eterycznych. Dziś rozpoczynamy współprace z poradnią „SENSORIUM” z Warszawy i przenosimy do tego ośrodka nasze doświadczenia i pionierski w Polsce program aromaterapii z dziećmi z najróżniejszymi zaburzeniami psychoruchowymi.

  PODSTAWOWE WSKAZANIA DO AROMATERAPII :

  * dzieci z Autyzmem,

  * dzieci z zespołem Aspergera * dzieci mające trudności szkolne (trudności z czytaniem , pisaniem, dysekcja, trudności z koncentracją uwagi), * dzieci wykazujące na możliwe opóźnienia w rozwoju mowy, * dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), * dzieci z zaburzeniami uwagi (ADD) * dzieci z upośledzeniem umysłowym , * dzieci z zespołem Downa,

  Jak ważny jest dla człowieka zmysł węchu mówi nam sam proces ewolucji – pierwotnemu homo sapiens dostarczał on informacji o charakterze społecznym – pozwalając rozróżnić „przyjaciela” czyli swojego, od „obcego” czyli „wroga” czy dzikiego zwierzęcia. Wnętrze nosa jest jedynym miejscem w naszym ciele, gdzie centralny układ nerwowy wchodzi w bezpośredni kontakt z otoczeniem i to właśnie droga jaką biegnie zapach do mózgu jest najkrótsza.

  Kiedy zbadano drogę sygnałów węchowych w układzie nerwowym okazało się, że docierają one nie tylko do kory mózgowej będącej swoistym „siedliskiem świadomości”, lecz także obszarów mózgu związanych z odczuwaniem emocji i zapamiętywaniem czyli do tzw. układu limbicznego. W dużej mierze odpowiada on za wprowadzenie i utrzymanie naszego ciała w stanie gotowości do działania. Zastosowanie odpowiednich zapachów może więc dopomóc w regulacji procesów pobudzenia i hamowania w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Aromaterapia wpływa więc na uczenie się i zapamiętywanie, bo są one najefektywniejsze wówczas, gdy wydaja są przyjemne i interesujące dla naszego dziecka. Jedna z głównych reguł teorii integracji sensorycznej mówi, że pomiędzy układami zmysłowymi istnieją wzajemne powiązania. Zadziałanie na receptory węchowe może poprawiać funkcjonowanie innych zmysłów. W niezależnych badaniach dowiedziono, że niewidome dzieci po rozpyleniu zapachu sosnowego np. lepiej rozpoznawały wkładane im do ręki przedmioty. Dzieci z nieprawidłowym modulowaniem informacji węchowych, a tu mówimy głownie o dzieciach z zaburzeniami rozwojowymi, mogą na rożne zapachy reagować lękiem, płaczem lub agresją , podczas gdy grupa kontrolna odbiera ten sam zapach jest odbierany jako neutralny, czy wręcz przyjemny. Nadwrażliwość węchowa jest powszechnym objawem np. u dzieci z kruchością chromosomu X .

  Eksperymenty kliniczne dowiodły, że normalizujący wpływ na dysfunkcję układu węchowego w tej grupie pacjentów wywierało regularne aplikowanie naturalnych zapachów np. świetnie odbieranych przez dzieci olejków owoców cytrusowych. Jest to bezcenna informacja dla rodziców, którzy borykają się z problemami nad kontrolą własnych pociech. Dla doświadczonego aromatoterapeuty jest to kwestią kilku zajęć, by opracować kompozycje zapachowe działające na swoich podopiecznych. W efektywnej aromaterapii kluczowe jest wykorzystanie prawdziwych, 100% czystych olejków eterycznych klasy terapeutycznej. Wszyscy najwybitniejszy specjaliści z dziedziny medycyny piszący o zdrowiu dzieci, zwracają uwagę na konieczność korzystania w pierwszych etapach ich życia z jak najbardziej naturalnych, ekologicznych i najlepiej niefarmakologicznych metod radzenia sobie z różnymi dolegliwościami. Szczególnie dotyczy to dzieci słabszych i często chorującym. Ich organizmy najczęściej narażone są na długie terapię przeróżnymi farmaceutykami, co nie pozostaje bez śladu w ich organizmie. Ci sami naukowcy powtarzają, iż bezspornie udowodniono, że rozwój mózgu i poziom jego pracy bezpośrednio zależy od jakości i ilości postępujących do niego impulsów od naszych zmysłów. Spostrzeżenie to, jest szczególnie aktualne dla rozwoju mózgu dziecka. Na pewno do takich impulsów możemy zaliczyć właśnie różnorakie kompozycje zapachowe. To właśnie zapachy sprzyjają rozwojowi tzw. „neuronów nowości” w hipokampie, gdzie dokonuje się formowanie pamięci długotrwałej. A ona z kolei w największym stopniu kształtuje naszą wiedzę na temat świata, wszystkie wspomnienia i umiejętności. Jest więc arcyważna dla procesu nauki u dziecka. Poza wszelkimi wątpliwościami jest także długotrwały pozytywny wpływ na wspomaganie systemu immunologicznego dzieci i aseptyczne działanie olejków.

  Aromaterapia ma zaś dla dzieci całe spektrum niezwykle pożądanych efektów: od elementarnej profilaktyki infekcji, walki z wirusami i bakteriami, przez pomoc w skupieniu, nauce, rozwoju wyobraźni, kreatywności i myślenia abstrakcyjnego, po tonizowanie nadmiernej pobudliwości, nerwowości i kłopotów z zasypianiem. Praca aromatoterapeuty oznacza wiec także działanie profilaktyczne, wśród dzieci w okresach podwyższonego ryzyka zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych. W literaturze i badaniach naukowych na których oparta jest nasza technika można znaleźć przykłady pobudzenia pamięci przez użycie zapachów u pacjentów geriatrycznych, psychiatrycznych, u dzieci z autyzmem, zespołem Downa i u osób w stanie śpiączki. Doskonałym przekładem jest tu klinika „Budzik”, która uczestniczy w takim programie aromaterapii.