• Czy olejki eteryczne mogą pomagać autystycznym dzieciom?

  Wciąż nie znamy jednoznacznej i 100% pewnej odpowiedzi, czy olejki eteryczne mogą być skuteczną alternatywą w długim procesie przywracania zdrowia u dzieci autystycznych i dotkniętych pokrewnymi zaburzeniami psychoruchowymi.

  Jednak dotychczasowe wyniki badań i dostępna literatura wskazują, że można z nimi łączyć nadzieje na szersze zastosowanie aromaterapii przy wspomaganiu procesu rewalidacyjnego i łagodzeniu wielu objawów u autystów, m.in: poprawy zapamiętywania, zaburzeń snu, podwyższonej agresji itp.

  WYWIAD Z DR. HOLLWAY NA TEMAT OLEJKÓW ETERYCZNYCH I AUTYZMU

  PORTAL Eco Child’s Play (ECP): Co za 18 olejków eterycznych zdecydowałaś się testować? Co to za mieszanki skomponowałaś?

  Dr Jill Hollway (JH): Przeprowadzamy zaawansowane randomizowane badanie na podwójnie ślepej próbie pacjentów, gdzie testujemy dwie wyjątkowe kompozycje olejków eterycznych, aby określić, czy któraś z nich, lub może obie są równie użyteczne w poprawianiu jakości życia, zwiększają relaks i efektywność snu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Oczywiście na zakończenie tego badania podzielimy się wynikami i ujawnimy składniki zawarte w każdej z dwóch mieszanek olejków eterycznych.

  ECP: Czy nie sądzisz, że badanie tylko dwóch mieszanek, ale składających się z tak wielu olejków eterycznych może utrudnić określenie, które oleje są najbardziej skuteczne. Dlaczego zdecydowałeś się na dwie kompozycje z tak wieloma olejkami?

  JH: Badamy tu łączny wpływ niektórych grup olejów w każdej mieszaninie, ponieważ połączenie tych olejów może wywoływać zwiększone efekty terapeutyczne w porównaniu z działaniem jednego lub dwóch olejów. Zjawisko to nazywamy synergia

  ECP: Które oleje eteryczne Twoim zdaniem są najbardziej obiecujące w łagodzeniu objawów autyzmu związanych ze snem?

  JH: Dotychczasowe badania i literatura sugerują, że kilka olejków eterycznych może być użytecznych dla zwiększenia uczucia relaksu i komfortu snu u ludzi. Niektóre z nich to: lawenda, róża, rumianek i paczula. Jednak raporty z tych badań zawierają często problemy metodologiczne utrudniające ich jednoznaczną interpretację. Z tego powodu zaplanowaliśmy, że nasze badanie będzie obejmowało bardziej rygorystyczne metody gromadzenia danych i zastosowanych procedur naukowych. Zaprojektowaliśmy nasze badanie w taki sposób, że mamy nadzieję, że wykluczy wątpliwości jakie mogą się pojawiać przy interpretacji wyników.

  ECP: Czy są znane jakiś inne objawy autyzmu, które możemy łagodzić lub pozytywnie na nie wpływać, przez używanie olejków eterycznych?

  JH: Podobnie jak oleje, o których mówi się, że działają relaksacyjnie, istnieją olejki eteryczne, które uważa się za stymulujące umysłowo, poznawczo i podnoszące na duchu. Dwa przykłady z nich to cytryna i rozmaryn. I znów dostępna literatura opisuje badania sugerujące te efekty, ale badania nie były randomizowanymi próbami klinicznymi i potrzeba więcej badań z wykorzystaniem ścisłych metod naukowych, zanim będziemy mogli powiedzieć jednoznacznie, że tak właśnie jest.

  ECP: A co z napadami padaczki? Bardzo dobry przyjaciel mojego syna wielokrotnie cierpiał z powodu napadów, gdy przechodzi przez okres dojrzewania. Czy istnieją olejki eteryczne, które przyniosłyby korzyści osobom z autyzmem, u których występują nagłe napady padaczkowe?

  JH: Istnieją dowody na to, że linalol główny składnik olejku lawendowego ma działanie przeciwdrgawkowe u myszy. Konieczne jest jednak dalsze badanie przeciwdrgawkowych właściwości niektórych olejków eterycznych u ludzi. Przeprowadzone do tej pory badania na ludziach miały bardzo mały zasięg lub nie spełniały wszystkich wymogów metodologicznych. Bezwzględnie potrzebne są kolejne badania, które powinny koncentrować się na bezpieczeństwie i skuteczności tych olejów u osób z napadami padaczkowymi.

  ECP: Jaka jest najlepsza metoda stosowania olejków eterycznych u dzieci z autyzmem?

  JH: Istnieją dwie najważniejsze metody aplikacji olejów eterycznych w aromaterapii, czyli masaż z dodatkiem olejków rozcieńczonych w oleju bazowym oraz dyfuzja w powietrzu. W tym ostatnim przypadku konieczne jest posiadanie dyfuzora ultradźwiękowego, do którego dodaje się wodę i olejki eteryczne, a następnie jest od rozproszony w powietrzu. Obie metody są równie skuteczne i są sposobami prawidłowego wchłaniania olejków. Przy masażu olejki eteryczne trafiają do naszego organizmu poprzez skórę, a w dyfuzji są wdychane wraz z powietrzem do układu oddechowego. Wybrana metoda zależy od preferencji każdego z nas.

  Dr Jill A. Hollway – pracownica naukowa w Departamencie Psychiatrii i Zdrowia Behawioralnego na Ohio State University. Dr Hollway uzyskała tytuł magistra na Wydziale Edukacji Specjalnej z Analizy Zachowania Stosowanego oraz doktorat z psychologii intelektualnej i rozwojowej na Ohio State University. Specjalizuje się w obszarach psychofarmakologii, oraz leczenia zachowań destrukcyjnych, psychopatologii i zaburzeń snu u dzieci i młodzieży z ADHD i zaburzeniami u dzieci ze spektrum autyzmu (ASD).

  Żródło wywiadu: https://ecochildsplay.com/2016/01/25/essentials-oils-for-autism/