Wpływ masażu aromaterapeutycznego na lęk, depresję i parametry fizjologiczne u starszych pacjentów z


Prestiżowe PubMed - czyli wyszukiwarka i zbiór internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych publikuje kolejne badania dotyczące klinicznych przypadków badań wpływu aromaterapii na pacjentów. Tym razem opisuje działanie masażu aromaterapeutycznego na grupę starszych pacjentek z ostrymi dolegliwościami wieńcowymi.

CEL BADANIA:

Celem pracy było zbadanie wpływu masażu aromaterapeutycznego na zaburzenia lękowe, depresyjne i fizjologiczne u starszych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.

METODY:

To randomizowane badanie kontrolne przeprowadzono u 90 starszych kobiet z ostrym zespołem wieńcowym. Uczestnicy losowo przydzielono do grupy interwencyjnej i kontrolnej (n = 45). W grupie interwencyjnej prowadzono masaż reflektoryczny olejkiem eterycznym z lawendy, ale grupa kontrolna otrzymywała jedynie rutynową opiekę (placebo). Parametry fizjologiczne, poziom lęku i depresji w szpitalu oceniano stosując listę kontrolną oraz skalę lęku i depresji szpitala, przed i bezpośrednio po zabiegu.

WYNIKI:

Znaczące różnice w poziomie lęku i depresji odnotowano między grupami po interwencji. Analiza parametrów fizjologicznych wykazała statystycznie istotną redukcję (P <0,05) w skurczowym ciśnieniu krwi, rozkurczowym ciśnieniu krwi, średnim ciśnieniu tętniczym i częstości akcji serca u kobiet po wykonaniu masażu aromaterapeutycznego.

WNIOSKI:

Masaż aromaterapeutyczny może być uważany przez pielęgniarki kliniczne za skuteczne leczenie łagodzące reakcje psychologiczne i fizjologiczne u starszych kobiet cierpiących na ostry zespół wieńcowy.

Link do publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29071755

Autor badań :

1. Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Shahed University, Teheran, Iran.

2. Centrum Badawcze dla osób w podeszłym wieku, Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Shahed University, Teheran, Iran.

3. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Nord University, Bodø, Norwegia.

4. Wydział Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny Baqiyatallah, Teheran, Iran.

5. College of Nursing, Montana State University, Bozeman, Montana, USA.

#ostryzespółwieńcowy #niepokój #depresja #ciśnienie #zdrowie #aromaterapia

© 2017 Instytut Naturalnej Aromaterapii

prowadzony w ramach Mazowiecki MED Instytut sp. z o.o

recepcja: 22 22 298 65 67 tel. komórkowy: 888 90 60 90 
e-mail: info@instytutaroma.pl

AROMATERAPIA, olejki eteryczne | Aromaterapeuta w Warszawie | olejki eteryczne sprzedaż w Warszawie | masaże aromaterapeutyczne | aromaterapia w stresie | olejki na bezsenności | wspomaganie systemu immunologicznego dzieci i dorosłych | Young Living olejki

WSZELKIE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W SERWISIE NIE MAJĄ CHARAKTERU PORADY LEKARSKIEJ, ANI KONSULTACJI MEDYCZNEJ. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W PRZYPADKU OLEJKÓW ETERYCZNYCH I ICH ZASTOSOWANIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONSULTOWAĆ Z LEKARZEM.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon