Wpływ masażu aromaterapeutycznego na lęk, depresję i parametry fizjologiczne u starszych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Prestiżowe PubMed - czyli wyszukiwarka i zbiór internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych publikuje kolejne badania dotyczące klinicznych przypadków badań wpływu aromaterapii na pacjentów. Tym razem opisuje działanie masażu aromaterapeutycznego na grupę starszych pacjentek z ostrymi dolegliwościami wieńcowymi.
CEL BADANIA:

Celem pracy było zbadanie wpływu masażu aromaterapeutycznego na zaburzenia lękowe, depresyjne i fizjologiczne u starszych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.

 
METODY:

To randomizowane badanie kontrolne przeprowadzono u 90 starszych kobiet z ostrym zespołem wieńcowym. Uczestnicy losowo przydzielono do grupy interwencyjnej i kontrolnej (n = 45). W grupie interwencyjnej prowadzono masaż reflektoryczny olejkiem eterycznym z lawendy, ale grupa kontrolna otrzymywała jedynie rutynową opiekę (placebo). Parametry fizjologiczne, poziom lęku i depresji w szpitalu oceniano stosując listę kontrolną oraz skalę lęku i depresji szpitala, przed i bezpośrednio po zabiegu.

 
WYNIKI:

Znaczące różnice w poziomie lęku i depresji odnotowano między grupami po interwencji. Analiza parametrów fizjologicznych wykazała statystycznie istotną redukcję (P <0,05) w skurczowym ciśnieniu krwi, rozkurczowym ciśnieniu krwi, średnim ciśnieniu tętniczym i częstości akcji serca u kobiet po wykonaniu masażu aromaterapeutycznego. 

 
WNIOSKI:

Masaż aromaterapeutyczny może być uważany przez pielęgniarki kliniczne za skuteczne leczenie łagodzące reakcje psychologiczne i fizjologiczne u starszych kobiet cierpiących na ostry zespół wieńcowy.

 

Link do publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29071755

Autor badań :

1. Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Shahed University, Teheran, Iran.

2. Centrum Badawcze dla osób w podeszłym wieku, Wydział Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Shahed University, Teheran, Iran.

3. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Nord University, Bodø, Norwegia.

4. Wydział Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny Baqiyatallah, Teheran, Iran.

5. College of Nursing, Montana State University, Bozeman, Montana, USA.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

© 2017 Instytut Naturalnej Aromaterapii

prowadzony w ramach Mazowiecki MED Instytut sp. z o.o

recepcja: 22 22 298 65 67 tel. komórkowy: 888 90 60 90 
e-mail: info@instytutaroma.pl

AROMATERAPIA, olejki eteryczne | Aromaterapeuta w Warszawie | olejki eteryczne sprzedaż w Warszawie | masaże aromaterapeutyczne | aromaterapia w stresie | olejki na bezsenności | wspomaganie systemu immunologicznego dzieci i dorosłych | Young Living olejki

WSZELKIE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W SERWISIE NIE MAJĄ CHARAKTERU PORADY LEKARSKIEJ, ANI KONSULTACJI MEDYCZNEJ. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W PRZYPADKU OLEJKÓW ETERYCZNYCH I ICH ZASTOSOWANIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONSULTOWAĆ Z LEKARZEM.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon